Creative logo: "Praxis", for innovative solutions.

Introductie

Maxeda's Digital Online afdeling, verantwoordelijk voor de e-commerce platforms van Praxis (www.praxis.nl) en Brico (www.brico.be), begon aan een spannende reis om hun online aanwezigheid te verbeteren. ZEN Software Tech Consultancy speelde een cruciale rol in deze transformatie door hun expertise en innovatieve oplossingen in te brengen om Praxis te helpen een geüpgraded en verbeterd e-commerce platform te leveren. Laten we eens kijken naar de belangrijke bijdragen die ZEN Software Tech Consultancy tijdens deze reis heeft geleverd.

  1. Introduceer SRE en Fix Incident Management: ZEN Software Tech Consultancy onderkende het belang van robuust incidentbeheer en introduceerde Site Reliability Engineering (SRE) praktijken. Door proactieve monitoring, geautomatiseerde waarschuwingssystemen en efficiënte incidentresponsprotocollen te implementeren, verbeterde ZEN de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform. Hierdoor kon Praxis de downtime tot een minimum beperken, problemen snel aanpakken en de gebruikerservaring verbeteren.
  2. Overschakelen naar de cloud en Microservices introduceren: ZEN Software Tech Consultancy begreep de schaalbaarheid en flexibiliteit van cloudtechnologieën en begeleidde Praxis bij de overgang naar de cloud, met name door gebruik te maken van Amazon Web Services (AWS). ZEN ontwierp en implementeerde een microservicesarchitectuur, waardoor Praxis zijn monolithische systeem kon opsplitsen in modulaire componenten. Deze aanpak verbeterde de wendbaarheid en schaalbaarheid en maakte onafhankelijke ontwikkeling en implementatie van diensten mogelijk.
  3. Coachen van lokale en remote teams in Continuous Delivery: Om de ontwikkelingscycli te versnellen en de time-to-market te verbeteren, heeft ZEN Software Tech Consultancy zowel lokale als externe teams bij Praxis gecoacht op Continuous Delivery-praktijken. Door cross-functionele samenwerking en kennisdeling te bevorderen, heeft ZEN T-Shaped teams gevormd die end-to-end ontwikkelingsprocessen aankunnen. Dit stelde Praxis in staat om nieuwe functies en updates snel te leveren en zo een concurrentievoordeel te behalen in het snelle e-commerce landschap.
  4. Introduceer 'Snyk' en verbeter het beveiligingsbewustzijn: ZEN Software Tech Consultancy erkende het belang van beveiliging in een online platform en introduceerde de tool 'Snyk' bij Praxis. Deze krachtige oplossing verbeterde het beveiligingsbewustzijn van Praxis door te scannen op kwetsbaarheden in afhankelijkheden en door bruikbare inzichten te bieden om risico's te beperken. Door beveiligingspraktijken in de ontwikkelingscyclus te integreren, kon Praxis prioriteit geven aan gegevensbescherming en het vertrouwen van de klant behouden.
  5. APM migreren van New Relic naar SignalFX: ZEN Software Tech Consultancy leidde de migratie van Application Performance Monitoring (APM) van New Relic naar SignalFX. Deze overstap bood Praxis uitgebreidere monitoringmogelijkheden, zodat het bedrijf de systeemprestaties effectief kon analyseren en optimaliseren. Dankzij het verbeterde inzicht in de applicatiestack kon Praxis proactief knelpunten opsporen en een naadloze gebruikerservaring bieden.
  6. Introduceer A/B-tests, schakelen tussen functies en Dark Launching: Om Praxis datagestuurde beslissingsmogelijkheden te geven, introduceerde ZEN Software Tech Consultancy A/B-testmethoden. Door systematisch te experimenteren met verschillende versies van functies en de reacties van gebruikers te meten, verkreeg Praxis waardevolle inzichten om haar platform te optimaliseren. Bovendien kon Praxis dankzij feature toggling en dark launching functies selectief uitrollen naar specifieke gebruikerssegmenten, zodat de overgang soepel verliep en mogelijke verstoringen tot een minimum beperkt bleven.
  7. Implementatie van Deep Learning zoekmachine Constructor.io: ZEN Software Tech Consultancy bood begeleiding en expertise bij het uitfaseren van de verouderde Fredhopper zoekmachine die door Praxis werd gebruikt. ZEN introduceerde Constructor.io, een innovatieve, op deep learning gebaseerde productzoekmachine. Deze overgang verbeterde de zoekfunctionaliteit, nauwkeurigheid en relevantie en verbeterde de algehele gebruikerservaring op het e-commerce platform. Met de ondersteuning van ZEN Software Tech Consultancy kon Praxis gebruikmaken van geavanceerde zoekmogelijkheden en klanten nauwkeurigere en gepersonaliseerde productaanbevelingen doen.

Conclusion

ZEN Software Tech Consultancy speelde een cruciale rol in de reis van Praxis naar een geüpgraded en verbeterd e-commerce platform. Door de introductie van SRE-praktijken, cloud-transformatie, continuous delivery coaching, beveiligingsverbeteringen, APM-migratie en innovatieve implementatietechnieken heeft ZEN Software Tech Consultancy Praxis in staat gesteld een verbeterde gebruikerservaring te bieden, innovatie te stimuleren en voorop te blijven lopen in de concurrerende e-commercemarkt.Public speaker presenting in room equipped with mic, audio eqpt & projection

Deze samenwerking illustreert de kracht van strategische technologieconsultancy bij het stimuleren van digitale transformaties voor bedrijven.

We zijn ervan overtuigd dat we uw software kunnen verbeteren.

Laten we praten!