"Nature-dwelling carnivore, grass-filled biome; not

aNaarmate softwareontwikkeling complexer wordt, groeit ook de behoefte aan testen. Testen is een integraal onderdeel van de levenscyclus van softwareontwikkeling en is essentieel om de betrouwbaarheid, functionaliteit en kwaliteit van de ontwikkelde software te garanderen. Er zijn verschillende soorten testen die software ontwikkelaars gebruiken, maar twee van de meest voorkomende zijn unit testen en integratie testen.

Wat is Unit Testen?

Unit testen is het proces waarbij individuele eenheden van code geïsoleerd worden getest. Een unit is het kleinste testbare deel van een applicatie. Het kan een methode, een functie of een klasse zijn. Het doel van unit testen is om ervoor te zorgen dat elke code-eenheid naar verwachting presteert en voldoet aan de vereisten die zijn gedefinieerd in de specificaties. Unit testen wordt meestal gedaan door ontwikkelaars tijdens de ontwikkelingsfase van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van unit testen in Java. Stel we hebben een klasse genaamd Calculator die basis rekenkundige bewerkingen uitvoert. We willen de add methode van de Calculator klasse testen. Hier is hoe de code voor de test eruit zou kunnen zien:

1@Test
2public void testAdd() {
3  Calculator calculator = new Calculator();
4  int result = calculator.add(2, 3);
5  assertEquals(5, result);
6}

In dit voorbeeld testen we de add methode van de Calculator klasse door een instantie van de Calculator klasse aan te maken en de add methode op te roepen met de argumenten 2 en 3. Vervolgens gebruiken we de methode assertEquals om te controleren of het resultaat van de methode add 5 is, wat we verwachten.

Wat is integratietesten?

Integratietesten is het proces van testen hoe verschillende code-eenheden samenwerken. Het is ontworpen om problemen te identificeren die ontstaan wanneer code-eenheden met elkaar samenwerken. Het doel van integratietesten is om ervoor te zorgen dat de verschillende code-eenheden kunnen communiceren en samenwerken zoals verwacht. Integratietesten worden meestal uitgevoerd na unit testen en voor systeemtesten.

Laten we verder gaan met ons voorbeeld van eerder. Stel we hebben een klasse genaamd RemoteCalculatorService die wordt gehost op een applicatieserver en de klasse Calculator gebruikt om bewerkingen uit te voeren. We willen de add methode van de RemoteCalculatorService klasse testen. Hier is hoe de code voor de test eruit zou kunnen zien:

1@Test
2public void testAdd() {
3  RemoteCalculatorService calculatorService = new RemoteCalculatorService("127.0.0.1");
4  int result = calculatorService.add(2, 3);
5  assertEquals(5, result);
6}

In dit voorbeeld testen we de add methode van de RemoteCalculatorService klasse door een instantie van de RemoteCalculatorService klasse aan te maken en de add methode op te roepen met de argumenten 2 en 3. De add methode van de RemoteCalculatorService klasse roept vervolgens de add methode van de Calculator klasse aan om de eigenlijke berekening uit te voeren. We testen dat de add methode van de RemoteCalculatorService klasse correct werkt met de add methode van de Calculator klasse.

Verschil tussen Unit-testen en Integratietesten

Het belangrijkste verschil tussen unit testen en integratietesten is dat unit testen individuele code-eenheden in isolatie test, terwijl integratietesten testen hoe verschillende code-eenheden samenwerken. Unit testen is gericht op de functionaliteit van elke code-eenheid, terwijl integratietesten gericht zijn op de interacties tussen verschillende code-eenheden.

Voorstel om testmethoden een andere naam te geven

De namen "unit testen" en "integratietesten" hebben enige tijd voor verwarring gezorgd. Sommige ontwikkelaars hebben "unit testen" verward met "testen met kleine datasets" of "testen met namaakobjecten", terwijl anderen dachten dat "integratietesten" betekende "testen met grote datasets" of "testen met echte objecten".

Om verwarring te voorkomen, stellen we voor om deze testmethoden een andere naam te geven. In plaats van "unit testen" en "integratietesten" stellen we voor om respectievelijk "I/O Vrij testen" en "I/O inbegrepen testen" te gebruiken.

"I/O Vrij testen" verwijst naar het testen van code los van externe afhankelijkheden zoals databases, bestandssystemen en netwerkverbindingen. De focus van I/O Free testen ligt op de logica en functionaliteit van de code zelf, zonder externe interferentie.

"I/O included testing" daarentegen omvat het testen van de interacties tussen verschillende code-eenheden en hun externe afhankelijkheden. De focus van I/O included testing ligt op hoe de code interageert met zijn omgeving en externe bronnen.

Door deze namen te gebruiken, kunnen we de verwarring wegnemen die is ontstaan door de huidige namen en het voor ontwikkelaars gemakkelijker maken om het doel en de reikwijdte van elk type test te begrijpen. Het is belangrijk om op te merken dat deze nieuwe namen niet bedoeld zijn om de huidige termen in alle gevallen te vervangen, maar eerder om een duidelijkere manier te bieden om onderscheid te maken tussen de twee soorten testen.

Laten we praten!

We zijn ervan overtuigd dat we uw software kunnen verbeteren. Onze unieke producten en diensten zullen u versteld doen staan.